سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

نقاشی هایپر رئالیسم | درک جیمیرسکی

درک جیمیرسکی هایپررئالیست معاصر، هنرمندی خود آموخته میباشد ‏که متولد سال ۱۹۶۹ آلمان است و از همان دوران کودکی استعداد و ‏تمایل خود به کشیدن نقاشی چهره را بروز میدهد. سال ۲۰۰۷ سالی است ‏که جیمیرسکی با جدیت و تمرکز خاصی به تعمق در کار خود میپردازد. وی سالهای بسیاری را صرفا معطوف طراحی و کار سیاه و سفید نموده و پس از آن ‏به تجربه رنگهای اشباع شده روی میاورد و میتوان گفت هنری بین خلق تصاویر واقعی و پاپ ‏آرت را پی ریزی مینماید. ‏ برخی آثار این هنرمند در ذیل قابل مشاهده است:

آثار نقاشی درک جیمیرسکی

پس از ضربه زدن و باز کردن تصاویر، جهت مشاهده آثار در ابعاد بزرگتر بروی در گوشه راست بالای پنجره باز شده ضربه بزنید.
سپس برای دوباره کوچک کردن بروی در گوشه راست بالا و برای بستن تصویر بروی در گوشه راست پایین ضربه بزنید.