سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

مهدی محبعلی

مهدی محبعلی متولد ۱۳۴۸ تهران و فارغ التحصیل دانشگاه هنر سوره است. وی عضو انجمن نقاشان ایران میباشد. آثار مهدی محبعلی را عمدتا سنگها تشکیل میدهند، سنگهایی که نقاش آرامش حاصل از نشستن در میانشان و نگریستن به آنها را به تصویر کشانده است، فضایی معمار گونه میان سنگ که از نظر هنرمند چون مکانی مقدس جلوه میکند. مهدی محبعلی نمایشگاه های انفرادی از آثار خویش در گالری های معتبر تهران برگزار نموده است. برخی آثار این هنرمند در ذیل قابل مشاهده است:

پس از ضربه زدن و باز کردن تصاویر، جهت مشاهده آثار در ابعاد بزرگتر بروی در گوشه راست بالای پنجره باز شده ضربه بزنید.
سپس برای دوباره کوچک کردن بروی در گوشه راست بالا و برای بستن تصویر بروی در گوشه راست پایین ضربه بزنید.