سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

سعید احمدزاده

سعيد احمد زاده متولد ۱۳۶۰ تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی است. وی عضو رسمی انجمن هنرمندان بین المللی پاریس میباشد. سعید احمدزاده برگزیده هفتمین بینال ملی نقاشی معاصر ایران و برنده بورس مطالعاتی و اقامت در شهرک بین المللی هنرها - پاریس میباشد. نمایشگاه های متعدد گروهی و انفرادی در داخل و خارج از ایران در کارنامه هنری ایشان درج شده است. برخی آثار این هنرمند در ذیل قابل مشاهده است:

پس از ضربه زدن و باز کردن تصاویر، جهت مشاهده آثار در ابعاد بزرگتر بروی در گوشه راست بالای پنجره باز شده ضربه بزنید.
سپس برای دوباره کوچک کردن بروی در گوشه راست بالا و برای بستن تصویر بروی در گوشه راست پایین ضربه بزنید.