سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

رئالیسم معاصر | جاکوب کولینز

 

جاکوب کولینز نقاش واقعگرای آمریکایی و از چهره های پیشرو در احیای هنر کلاسیک معاصر است. سبک وی رئالیسم کلاسیک در نظر گرفته شده است و به مانند سایر نقاشان پیرو این سبک در پی بدست آوردن مجدد تکنیکها و مهارتها، از روح و روان هنر کلاسیک است. وی متولد ۱۹۶۴ و مدیر فرهنگستان بزرگ مرکزی هنر، در شهر نیویورک میباشد. برخی آثار این هنرمند در ذیل قابل مشاهده است:

آثار نقاشی جاکوب کولینز

پس از ضربه زدن و باز کردن تصاویر، جهت مشاهده آثار در ابعاد بزرگتر بروی در گوشه راست بالای پنجره باز شده ضربه بزنید.
سپس برای دوباره کوچک کردن بروی در گوشه راست بالا و برای بستن تصویر بروی در گوشه راست پایین ضربه بزنید.