سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

جمشید حقیقت انصاری

جمشید حقیقت انصاری متولد ۱۳۴۳ کرج و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه آزاد و کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی هنرمند برگزیده بی ینال نقاشی معاصر ایران که در سال ۱۳۸۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار گردید، میباشد. جمشید حقیقت انصاری در دانشکده های هنری تهران، زاهدان، آبادان و اهواز تدریس کرده و همچنین نمایشگاه های متعدد گروهی و انفرادی در کارنامه هنری ایشان ثبت شده است. برخی آثار این هنرمند در ذیل مشاهده میشود. این آثار ابعاد بزرگی دارند و با اکریلیک خلق شده اند:

پس از ضربه زدن و باز کردن تصاویر، جهت مشاهده آثار در ابعاد بزرگتر بروی در گوشه راست بالای پنجره باز شده ضربه بزنید.
سپس برای دوباره کوچک کردن بروی در گوشه راست بالا و برای بستن تصویر بروی در گوشه راست پایین ضربه بزنید.